Regels voor aanvraag verlof

U kunt extra verlof aanvragen in de volgende situaties: Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt: één dag vrij. U moet dit minimaal twee dagen van tevoren op school melden.
 1. Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders /verzorgers niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden waaruit het bovenstaande blijkt.
  Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.
  Er mag geen vrij gegeven worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers)drukte, als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
 2. Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden zijn in de regio Rivierenland de volgende richtlijnen opgesteld:
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kan
  • Verhuizing
  • Het bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de 4e graad (broers /zusters, ouders, overgrootouders, grootouders, ooms /tantes, neven / nichten).
  • Bij ernstige ziekte van familie tot en met de 3e graad (broers /zuster, ouders, grootouders, overgrootouders, ooms/ tantes).
  • Bij overlijden van familie tot en met de 4e graad.
  • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.
  • Bij een 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (geen vakantieverlof).
Contactgegevens

Rehobothschool
Zevensprong 1-3
2907 TK Capelle aan den IJssel

Tel. 010-4511055
info@rehobothschool-capelle.nl