Hoe is de buitenschoolse opvang op onze school geregeld?

Ons bestuur geeft uitvoering aan de wettelijke verplichting om buitenschoolse opvang te regelen door een contractovereenkomst te zijn aangegaan met CKO BV. CKO staat voor Christelijke KinderOpvang.  Het bestuur heeft heldere afspraken gemaakt over de identiteit en kwaliteit, en dus de praktische invulling van deze opvang. Via de website van CKO kunt u hiervan kennisnemen.  
Op onze school is per 3 april 2018 een eigen buitenschoolse voorziening, in een lokaal van de school. Deze bedient uiteraard de ouders van onze school, ook worden er kinderen van de Eben-Haëzerschool opgevangen.
De opvanggroep heeft de naam 'de Duif' en wordt verzorgd door CKO de Ark, een christelijke kinderopvang organisatie. De opvang wordt vormgegeven in lijn van de christelijke identiteit van de school. De belangrijkste medewerkster Hanneke van der Zwan-Rijfers is tevens onderwijsassistente op de Eben-Haëzerschool. 
Momenteel is de opvang geopend tijdens schoolweken op maandag en dinsdag, van einde schooltijd tot 18:15 uur. Bij voldoende belangstelling zal de opvang ook openen op andere dagen, voorschools en in vakanties.
De kosten van de opvang kunt u vinden op de website van CKO de Ark. https://www.ckodeark.info/tarievenlijsten/capelle/
Als u in aanmerking komt voor toeslag kinderopvang, kunt u ook een berekening maken van uw bruto en netto kosten, specifiek voor Capelle:  https://www.ckodeark.info/tarievenlijsten/rekentool/
Inschrijven kan ook via de website: https://www.ckodeark.info/inschrijven/bso/
Heeft u nadere vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website of bellen met 030 - 6702177. Meer informatie treft u op de webstite : https://ckodeark.info/locatie/de-duif-bso-capelle-ad-ijssel/
Contactgegevens

Rehobothschool
Zevensprong 1-3
2907 TK Capelle aan den IJssel

Tel. 010-4511055
info@rehobothschool-capelle.nl