ANBI

U kunt als ouder/verzorger de vrijwillige ouderbijdrage bij de belastingdienst als gift aftrekken omdat onze scholen de ANBI (Algemeen nut beoogde instelling) status hebben door aan de hieronder vermelde voorwaarden te voldoen.
 
De Eben-Haezerschool, Duikerlaan 402,  te Capelle aan den IJssel en de Rehobothschool, Zevensprong 1-3, te Capelle aan den IJssel zijn reguliere basisscholen uitgaande van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel, Duikerlaan 402, 2903 AC, Capelle aan den IJssel. Het postadres van het bestuur is VVOGG, Postbus 66, 2900AB,  Capelle aan den IJssel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40341089. 
 
Hier vindt u het standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen van de VVOGG te Capelle aan den IJssel.
 
Onze VVOGG kent geen beloningsbeleid voor de beleidsbepalers; voor de werknemers verwijzen we naar de salarisregeling zoals die in de onderwijs CAO is vastgelegd. Voor de VVOGG geldt de CAP RPO = Reformatorisch Primair Onderwijs.
 
Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen we naar het Jaarverslag.
Contactgegevens

Rehobothschool
Zevensprong 1-3
2907 TK Capelle aan den IJssel

Tel. 010-4511055
info@rehobothschool-capelle.nl