Collectieve ambitie van onze school

Onze visie hebben we samengevat in een missie, in een collectieve ambitie:
Rehobothschool, ruimte om samen te leren met diepgang en verwondering

 

Ruimte

We proberen hiermee aan te geven dat ieder kind er mag zijn met zijn of haar gaven en talenten. Ruimte is direct afgeleid van de het woord Rehoboth: 'Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt'. De ruimte is gegeven ruimte. We mogen en moeten kinderen ruimte geven in hun ontwikkeling. Vertrouwen geven. Echter, omdat die ruimte door God gegeven is, wordt ze begrensd en bepaald door wat God ons in Zijn Woord en Geboden leert. Ruimte geven is het ene spoor, maar staat niet los van het gezagdrager en identificatiefiguur zijn voor kinderen. Dat betekent dat we kinderen niet zozeer vrijlaten, loslaten en laten gebeuren, maar juist ook richting geven, leiden en begeleiden. We proberen kinderen dus ingekaderde ruimte te geven. Onze missie is ook van toepassing op het gebouw: een ruimte waar kinderen zich prettig voelen en die het leren en leven ten dienste staat. Daarom wordt van zowel kinderen als leerkrachten verwacht zuinig te zijn op onze 'ruimte'.


Samen

Met het woord 'samen' proberen we duidelijk te maken dat we op school niet alleen leren voor onszelf, maar dat we samenwerken en samenleven. Een school is in bepaald opzicht een leefgemeenschap. Respect voor elkaar, leren van en met elkaar horen er in onze visie zeker bij. We kiezen regelmatig werkvormen die het samenwerken bevorderen. We denken m.n. aan onze Kanjertraining! Tevens legt onze collectieve ambitie 'ruimte om samen te leren' een link naar handelingsgericht werken. Dat doen we samen met u als ouders en samen met de kinderen.
 

Leren

Leren, daar zijn we in eerste plaats school voor. Hier ligt ook de link naar opbrengstgericht werken.


Diepgang en verwondering

'Diepgang en verwondering', dat raakt onze identiteit. Met dien verstande dat de diepgang en de verwondering de kinderen moet leiden tot hun Schepper. 
Contactgegevens

Rehobothschool
Zevensprong 1-3
2907 TK Capelle aan den IJssel

Tel. 010-4511055
info@rehobothschool-capelle.nl