Medezeggenschapsraad

Van harte welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad van de Rehobothschool!

De MR streeft ernaar zelf initiatieven te ondernemen, ideeën aan te reiken en mee te denken over een visie voor de toekomst van de school. U als ouders kunt ons daarbij helpen!

Heeft u belangstelling voor het werk van de MR of heeft u vragen, ideeën of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Dat kan o.a. via het e-mailadres mr@rehobothschool-capelle.nl maar u kunt natuurlijk altijd één van de leden van de MR aanspreken.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onderstaand antwoordformulier. Uw vraag, reactie of idee komt dan gelijk binnen in de e-mailbox van onze medezeggenschapsraad.

--> naar het antwoordformulier
 
 

Ouder- en personeelsgeleding

Dhr. M. Schollaart                                 
voorzitter (oudergeleding)
Mevr. A. Kole-de Pater
lid (oudergeleding)
Mevr. C. Terlouw-Terlouw
lid & afgevaardigde GMR (oudergeleding)
Mevr. A. Harlaar
lid (personeelsgeleding)
Mevr. H. Lagendijk-Tintel
lid (personeelsgeleding) en secretaresse
Dhr. J. de Deugd
lid & afgevaardigde GMR (personeelsgeleding)
 
 

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar (mits anders aangekondigd). De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en hebben plaats in het schoolgebouw van onze school.
De vergaderingen in het schooljaar 2020-2021 vinden plaats op de volgende data:
  • Maandag 28 september 2020 (onder voorbehoud)
  • Maandag 9 november 2020 (samen met MR EHS)
  • Maandag 18 januari 2021
  • Woensdag 17 maar 2021
  • mei 2021 (datum nog niet bekend)
  • Woensdag 7 juli 2021
Contactgegevens

Rehobothschool
Zevensprong 1-3
2907 TK Capelle aan den IJssel

Tel. 010-4511055
info@rehobothschool-capelle.nl